Geachte verwijzer

Een goede samenwerking tussen zorgverleners vinden wij van groot belang. Bij een verwijzing, maar ook als patiënten uit eigen beweging een afspraak maken, zal er contact met u worden opgenomen (mits toestemming van de patiënt)

Wanneer kunt u cliënten doorverwijzen?

• Cliënten met een onvoldoende mondhygiëne, een hoge cariës activiteit, erosieproblemen, gingivitis, xerostomie of slechte adem.
• Cliënten met parodontale problemen
• Cliënten die reeds uitgebreid parodontaal zijn behandeld, maar een terugval hebben
• Cliënten met acute problemen zoals bijvoorbeeld een ANUG of ANUP
• Cliënten met zwangerschapsgingivitis.
• Voor bacteriologisch onderzoek
• Voor reiniging van implantaten.
• Cliënten met angst voor de tandheelkundige behandeling, die weer controle willen krijgen over hun gedrag en emotie.
• Voor een second opinion.

Huisartsen:
• Cliënten met pijnklachten in de mond, bloedend tandvlees, tongbranden, vieze smaak
• Cliënten met diabetes mellitus, met klachten als hierboven beschreven.
• Cliënten met hart- en vaatklachten
• Cliënten met zwangerschapsgingivitis

Consultatiebureauartsen:
• Baby’s, peuters, kleuters met zuigflescariës, een slechte mondhygiëne, een onregelmatig voedingspatroon, pijn tijdens het eten of niet willen eten.
• Basisschoolkinderen met mondgewoonten als duimzuigen, nagelbijten, een slechte mondhygiëne, onregelmatig voedingspatroon met als gevolg erosie of een verhoogde cariësactiviteit.